14/07/2024 | 01:39:48
Lượt truy cập : 770 032
THẢM CHỐNG XÓI SECUMAT CỦA NAUE
Thảm chống xói được sử dụng cho các mái dốc, bảo vệ bề mặt trong các công trình xây dựng đường, bãi chôn lấp rác thải, công trình cảnh quan.
Thảm chống xói ngăn chặn sự trượt và rửa trôi lớp đất phủ trong khi vẫn tạo điều kiện cho sự phát triển của rễ cây thảm thực vật trên nó.
Khả năng kháng lại tác động từ mưa lớn, dòng chảy bề mặt nhằm kiểm soát xói mòn không gây hại đến thảm thực vật ngay trên nó.
Trong xây dựng đường thủy, Thảm chống xói được sử dụng rộng rãi trong các kết cấu có bề mặt nhẵn ngập nước như bờ kè, kênh đào, rãnh thoát nước.
Chống xói mòn dốc
Chống xói mòn taluy
Phủ xanh dốc đứng