17/06/2024 | 05:55:02
Lượt truy cập : 746 562
SÀN NHÔM
Sàn nhôm được dùng cho các công trình có yêu cầu cao về độ sạch, sàn nhôm cũng được thiết kế đặc biệt cho các công trình nắm trong khu vực có nhiều địa chấn.
TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT
Chủng loại
Tải trọng tập trung
-
Kích thước (mm)
-
Độ võng
Tải tối đa
-
V60AS500 AP500
500kgf
>1250kgf
600 x 600 x 55.5
V60AS700 AP700
700kgf
>1750kgf
600 x 600 x 55.5
V60AS1000 AP1000
1000kgf
>2000kgf
600 x 600 x 55.5
V60AS1200 AP1200
1200kgf
>2400kgf
600 x 600 x 55.5
V60AS1500 AP1500
1500kgf
>3000kgf
600 x 600 x 55.5
V60AS1700 AP1700
1700kgf
>3500kgf
600 x 600 x 55.5
V60AS2000 AP2000
2000kgf
>4000kgf
600 x 600 x 55.5
V60AS2500 AP2500
2500kgf
>4500kgf
600 x 600 x 55.5
Hệ chân đỡ
Liên kết chân đỡ
Mặt tấm sàn
Sàn nhôm
Tấm sàn nhôm