17/06/2024 | 04:17:15
Lượt truy cập : 746 506
NOPPE STUD TILES
Sản phẩm gạch cao su dạng viên có độ bám cao.
Bề mặt có các núm hình tròn.
Có khả năng chống chống cháy do tàn thuốc lá.
TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT
Gauge
3mm, 4mm
Tile Size
500 x 500mm
Roll Size
-
Weight
3mm: 4200 g/m2 / 4mm: 5600 g/m2
EN 1817
-
EN 12199
Conforms
EN 649 Abrasion Group
3mm: 23, 32, 41 / 4mm: 23, 34, 43
EN 13501-1
≥ 4.5 kw/m2
EN ISO 9239-1
Pass
EN ISO 11925-2
Class 1
EN 13893
Class DS (dry)
Anthracite 102
Black Coal 101
Cobalt 019
Cool Blue 707
Deep Blue 191
Green Baize 015
Limestone Green 013
Orange 010
Sandstone 140
Steel 014
Warm Red 012