04/10/2023 | 08:29:30
Lượt truy cập : 571 854
POLYSAFE ULTIMA
Sản phẩm có tính năng chống trượt vượt trội do có tỷ lệ pha trộn với các hạt đá mật độ cao cũng như có một bề mặt có cấu tạo đặc biệt.
Sản phẩm rất phù hợp cho các khu vực có yêu cầu cao về khả năng chống trượt như khu vực sơ chế thực phẩm, bếp công nghiệp, nhà hàng.
TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT
Gauge
2.5mm
Wear Layer
-
Roll Size
2m x 20m = 40m2
Weight
3000 g/m2
EN 13845
Conforms
EN 651
-
Use Area Classification
23, 34,43
Agrement
G5ws
ASTM F1303
Conforms
EN 13501 - 1
Class Bfl - S1
EN ISO 9239 - 1
≥ 8 kw/m2
EN ISO 11925 - 2
Pass
ASTM E648
Class 1
EN 649 Abrasion Group
Group T
EN ISO 140 - 8
-
RRL Pendulum Test
≥ 40 ( wet test )
Surface Roughness Rz
≥ 70 µm
AS/NZS 4586
R11
Hygiene
+
Maintenance Enhancement
-
Aurora Grey 4290
Baltic Green 4350
Bluestone 4390
Iron Ore 4340
Mortar 4360
Pearl Granite 4330