28/02/2024 | 06:00:31
Lượt truy cập : 663 834

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng - Công trình hạ tầng kỹ thuật


Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ A.T&T đã được Bộ Xây Dựng - Cục Công Tác Phía Nam cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (xử lý chất thải rắn) - Hạng I.